CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

  • 15/03/2018
  • 15:00h.
  • Plaça Carme Montoriol

El teixit urbà del barri del Clot i les abelles

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

BASES

Informació bàsica:

Dia: Dijous 15 de març de 2018, de 15 a 19h

Lloc: EAMP, Plaça Carme Montoriol, 10, 08026 Barcelona

Tema: El teixit urbà del barri del Clot i les abelles

Entrega del primer i segon premi: Dijous 15 de març de 2018 a les 20h

 

 

Tema:

El tema que motiva el present concurs és “El teixit urbà del barri del Clot i les abelles”

El concurso neix  de la iniciativa de re imaginar la relació del barri amb les abelles i la mel a través de la pintura.

Històricament, el Clot era conegut com el Clot de la mel (Clotum Mellis), perquè abastia de mel de gran qualitat a la ciutat de Barcelona. El projecte intenta revisar a través de la pintura la possibilitat de convivència entre la massa urbana del Clot i les abelles.

Aquest concurs forma part del projecte “La grieta” de l’artista Alfonso Borragán i està organitzat en col·laboració especial amb el col·lectiu  Arte Sin Fronteras (ASF).

Destinataris/es:
Podran participar a aquest concurs totes les persones majors d’edat que ho desitgin o menors d’edat -sempre i quan hi assisteixin amb un adult major d’edat-  amb independència de la seva nacionalitat i residència.

Requisits:
Per participar al concurs és necessari inscriure’s prèviament a través d’aquest formulari  https://goo.gl/forms/wfSGz9dANK8mo2Qa2

Un cop feta la inscripció, només caldrà dirigir-se a l’adreça indicada el dia i l’hora indicada més amunt (veure informació bàsica)

Dinàmica:
Cada artista podrà realitzar una sola obra, que haurà de realitzar-se íntegrament durant el dia, l’hora i el lloc indicats més amunt (veure informació bàsica)

Les persones participants podran començar i/o  acabar l’obra quan ho considerin.

Cada artista té total llibertat de materials, tècniques, tendència estètica i dimensions de l’obra, i es presentarà en bastidor, suport rígid, paper, etc..

Els artistes portaran tot el que necessitin per la realització de la seva obra.

Premi:
Es concedirà un primer i un segon  premio sorpresa (no metàl·lic). Les pintures premiades no es conservaran, sinó que quedaran en propietat dels artistes, tret que aquest expressi la seva voluntat contrària.

Es  farà  també una selecció de treballs que s’exposaran posteriorment un dia i lloc a convenir.

Jurat:
El jurat estarà composat per 3 persones relacionades amb el món de la cultura, la història i l’apicultura. Els membres del jurat s’anunciaran pròximament per les xarxes socials. La Grieta https://www.facebook.com/groups/197753530967220/

Arte Sin Fronteras https://www.facebook.com/exposinternacionales/?pnref=lhc
Qualsevol  circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i el jurat del concurs.

Consultes:
Magnolito:magnolitopriego@yahoo.es
Victoria:victoria.sacco@gmail.com

Per a més informació:

https://www.facebook.com/groups/197753530967220/
https://www.facebook.com/exposinternacionales/?pnref=lhc

  • 15/03/2018    15:00h.
  • Plaça Carme Montoriol