Agenda / Activitat

18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €
18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €
18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €
18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €
18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €
18:30h. - 20:00h.
Casals de Barri Poble Nou/EAMP/Llacuna
0.0 €