Agenda

26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
18:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
0.0 €
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
26/04/2019 al 15/05/2021
Centre Cultural Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
11:00h.
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural La Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
19:00h.
Centre Cultural La Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
19:00h.
Centre Cultural La Farinera del Clot
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
20:00h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
15/04/2021 al 22/05/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
19:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
18:00h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
19:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
18:00h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
18:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
28/05/2021 al 26/06/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
19:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
19:30h.
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
5.50 €
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
20:00h.
Esplanada del Centre Cultural
0.0 €
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
20:00h.
Esplanada del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
01/07/2021 al 24/07/2021
Sala d'Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
20:00h.
Esplanada del Centre Cultural
0.0 €