PROGRAMACIÓ CULTURAL I TALLERS EAMP GENER, FEBRER I MARÇ 2019