CC La Farinera del Clot

Centre Cultural la Farinera del Clot - Camp de L'Arpa
Text alternatiu
Text alternatiu
Text alternatiu
Roda 3
roda 2

Sol·licitud de cessió d'espais i/o equips

Per sol·licitar la cessió d'espais heu d'omplir aquest formulari:

Sel·lecciona un equipament.

Dades de l'entitat, grup o empresa que fa la sol·licitud

Adreça

.........................................................................................................................................

Correu electrònic de la persona de contacte, si és diferent del de la entitat.
Si és diferent del de la entitat.